Keihäänkärjet ruokahävikin vähentämiseen

Kuusi keihäänkärkeä ohjaavat ruokahävikin vähentämistä Suomessa. Jokainen keihäänkärki sisältää tarkempia ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja. Vaikka keihäänkärkistä on muodostettu itsenäisiä kokonaisuuksia, ne ovat osin päällekkäisiä ja tukevat toisiaan. Keihäänkärjet eroavat toisistaan mm. sen mukaan, miten paljon toimenpiteissä painottuu: Teknologinen muutos vs. sosiokulttuurinen muutos ja markkinavetoinen muutos vs. kannustimet ja pakotteet.