Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa -keihäänkärjessä ratkaisut painottuvat tiedon lisäämiseen ja sosiokulttuuriseen muutokseen. Ratkaisujen tavoitteena on, että ruokahävikin vähentämisessä pyritään laajaan kulttuuriseen muutokseen koko yhteiskunnassa muuttamalla ihmisten asenteita ja käyttäytymistä sekä lisäämällä tietämystä ruokahävikistä. Erityisesti toimenpiteet kohdistuvat opetukseen sekä sosiaalisten normien muutokseen. Opetuksella on merkittävä rooli tulevaisuuden kotitalouksien käyttäytymiseen. Ruokahävikkiasiat tulisi sisällyttää kokonaisvaltaisesti opintosuunnitelmiin varhaiskasvatuksesta alkaen eri oppiaineisiin. Myös sosiaalinen paine ja hyväksyntä kannustavat ruokahävikin vähentämiseen. Esimerkiksi punalaputetut tuotteet ovat nykyään laajasti hyväksyttäviä ja jopa tavoiteltavia eri tuloryhmien keskuudessa Suomessa. Kakkosluokan kasvikset (mm. tomaatti ja kurkku) ovat saaneet hyvän vastaanoton ja niille on kysyntää. Ravintoloissa ”ota se minkä syöt” -käytäntö on yleistynyt. Informaatio-ohjaus riittää harvoin yksin käyttäytymisen muutokseen, mutta sen yhdistäminen muihin toimenpiteisiin on havaittu toimivaksi.
Opetus
Kuluttajaliitto koordinoi
Hävikkifoorumi

Hankkeessa on koottu ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin puolittamiseksi.

Hävikkifoorumi
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
THL koordinoi
Ruoka-askel

Hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka tukee lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentää ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös ruokahävikin vähentäminen.

Ruoka-askel
Ketjuvaihe
Kotitaloudet Ravitsemispalvelut
Maa- ja kotitalousnaiset koordinoi
Älä ruoki hukkaa

Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa ruokahävikistä, etsiä keinoja sen vähentämiseksi ja toteuttaa vaikuttamisprojekti ruokahävikin vähentämiseksi oppilaiden kotona.

Älä ruoki hukkaa
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
Motiva Oy
Saa syödä!

Saa Syödä! -sivusto tarjoaa vinkit kestäviin ruokavalintoihin ja ruokahävikin vähentämiseen, jotta voit nauttia ruoasta hyvällä omallatunnolla. Sivustoa ylläpitää Motiva yhteistyökumppaneineen.

Saa syödä!
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
Itä-Suomen yliopisto koordinoi
Kestävä ruokakasvatus ja ruokahävikki

Hankkeessa selvitetään kestävän ruokakasvatuksen vaikutuksia peruskoulun oppilaiden sekä oppilaiden vanhempien ja kotitalouksien ruokahävikkikäyttäytymiseen.

Kestävä ruokakasvatus ja ruokahävikki
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
Tampereen yliopisto
LOWINFOOD

Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Tarkastelussa on erityisesti hedelmä- ja vihannes-, leipomotuotteiden ja kalan arvoketjut. EU Horizon 2020 -rahoitusohjelmassa mukana olevassa hankkeessa on partnereita useista Euroopan maista.  

LOWINFOOD
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Luonnonvarakeskus
Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä.

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen ympäristökeskus koordinoi
CIRCWASTE

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on edistää myös ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

CIRCWASTE
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Hävikkiviikko

Vuosittain järjestettävän hävikkiviikon tarkoituksena on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä.

Hävikkiviikko
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Motiva koordinoi
Materiaalitehokkuuden sitoumus

Vapaaehtoinen toimintamalli, jonka tavoitteena on pienentää yritysten ympäristövaikutuksia. Elintarvikeala solminut Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuus-sitoumuksen vuosille 2019-2021 (ETL, PTY, SPY).  Seuraavasta kaudesta on sovittu vuosille 2022-2026. Yhtenä  tavoitteena myös ruokahävikin vähentäminen.

Materiaalitehokkuuden sitoumus
Ketjuvaihe
Kauppa Teollisuus
Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä

Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä.  

Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hävikistä hyvikiksi – opas ravintola-alan toimijoille

Neuvoja ravintola-alan toimijoille ruokahävikin vähentämiseksi.  

Hävikistä hyvikiksi - opas ravintola-alan toimijoille
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hävikki hyödyksi -opas ravintoloille

Neuvoja ravintola-alan toimijoille, miten ylijäänyttä ruokaa voi myydä tai luovuttaa eteenpäin.

Hävikki hyödyksi -opas ravintoloille
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut