Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi

Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi -keihäänkärjessä yhdistyvät teknologia ja sosiokulttuurinen muutos. Lähtökohtana on ohjata kuluttajia ja ruokaketjun toimijoita vähentämään ruokahävikkiä, mikä edellyttää apukeinoja mutta myös sitoutumista hävikin vähentämiseen. Hyvin suunniteltu ohjaus auttaa toimijoita tekemään haluttuja valintoja lähes itsestään. Teknologian tarkoituksena ei ole ratkaista ruokahävikkiongelmaa, vaan avustaa toimijoita hävikin vähentämisessä. Käytäntöjä voidaan muuttaa esimerkiksi toimintaympäristön uudelleenmuotoilulla, ohjaamalla kuluttajia kaupassa ja verkkokaupassa, pakkaus- ja tarjoilumuotoilun avulla, teknologia-avusteisten ajureiden avulla, brändäämällä hävikki sekä tukemalla hävikkiä vähentäviä käyttäytymismalleja. Jatkossa tulisi perehtyä toimintaympäristön muutosten, teknologia-avusteisten ajureiden, hävikin brändäämisen sekä käyttäytymisen muutoksen mahdollisuuksiin.
Kuluttajien ohjaaminen Muotoilu Toimintaympäristön muotoilu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Ammattikeittiöosaajat ry
Opas ruokapalveluiden hävikin hallintaan

Wasteless food services in Finland-hankkeessa on julkaistu opas ruokapalveluille ruokahävikin hallintaan ja vähentämiseen. Opas sisältää neljä teemaa; mittaaminen, kehittäminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Opas on suunnattu erityisesti ruokapalveluiden esihenkilöille, jotka voivat käyttää hyvien käytänteiden askelia ja lisäaineistoa hävikin hallinnan keinoihin perehtymiseen, perehdyttämiseen, nykytilan hahmottamiseen ja kehittämisen suunnitteluun. Opas on saatavilla vain Suomenkielisenä

Opas ruokapalveluiden hävikin hallintaan
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Food waste ecosystem

Food waste ecosystem -hanke (HEVi) luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen ja verkostomaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaansa syömäkelvottomasta hävikistä ja elintarvikejätteestä. Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja erityisesti ravitsemispalveluiden hävikin vähentämiseen ja kykyyn hyödyntää sitä tehokkaammin.  

Food waste ecosystem
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin – opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille

Oppaassa keskitytään lähi- ja pientuottajien ja kauppojen tilaustoimitusketjuihin, niiden haasteisiin sekä kehittämistarpeisiin ja esitetään neljä kokeilua mm. tilausten hallinnan merkityksestä tuotepuutteisiin ja hävikkiin.

Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin - opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Teollisuus
Yhteinen pöytä

Yhteinen pöytä on vantaalainen ruoka-avun palvelu ja verkosto. Vantaalaisille on tarjolla ruoka-apua Yhteisen pöydän verkostoon kuuluvien toimijoiden jakamana. Ruoka-avun jakajia on noin 80 eri puolilla Vantaata järjestöissä, seurakunnissa ja kaupungin toimipisteissä.

Yhteinen pöytä
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Operaatio ruokakassi

Operaatio ruokakassi on vuonna 2008 perustettu turkulainen pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö. Operaatio Ruokakassin tehtävänä on keskitetysti hankkia ja toimittaa ruokaa jaettavaksi yhdistyksen jäsenjärjestöjen kautta vähävaraisille ihmisille.

Operaatio ruokakassi
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Ruokapankki

Ruokapankki on Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien ruoka-avun keskus. Ruokapankissa kerätään ja käsitellään keskitetysti kaikki kaupan ja teollisuuden lahjoittamat hävikkituotteet. Ruokapankin verkostoon kuuluu noin 50 toimijaa, jotka jakavat ruoka-apua eri puolella Tamperetta.

Ruokapankki
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Stadin safka

Stadin safka välittää kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittamaa ruokaa helsinkiläisille ruoka-aputoimijoille, jotka tarjoavat sitä ihmisille erilaisissa ruokailuissa ja ruokajaoissa. Stadin safka tukee ruoka-aputoimijoita ruoka-avun kehittämistyössä ja uusien toimintatapojen kehittämisessä. Lisäksi järjestö työllistää työttömiä helsinkiläisiä eri pituisiin työsuhteisiin ja tukee määräaikaisten työntekijöiden työllistymistä ja jatkopolkujen rakentumista.

Stadin safka
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen hävikkiterminaalit ja ruoka-apu

Ruoka-apu.fi palvelee ruoka-apua etsiviä ja järjestäviä tahoja. Sivulta löydät ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitsemallasi alueella. Suomessa on nykyään ainakin 8 ns. hävikkiterminaalia, jotka hyödyntävät kauppojen, tukkujen ja tehtaiden ruokahävikkiä ruoka-avun verkostoissaan: Vantaa, Helsinki, Järvenpää, Tampere, Vaasa, Oulu, Turku, Lahti.

Suomen hävikkiterminaalit ja ruoka-apu
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Unicafe

Unicafessa minimoidaan biojätteen määrää ravintoloissa kehittämällä uusia toimintatapoja yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi biojätevaakojen avulla mitataan päivittäin jokaisessa ravintolassa asiakkailta tulevaa lautashävikkiä ja viestitään hävikin päiväkohtaisista määristä viikoittain asiakkaille.

Unicafe
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Sodexo

Oli kyse sitten ruuan tilaamisesta, varastoinnista, valmistuksesta tai tarjoilusta, Sodexolla ponnistellaan yhdessä tiimien, asiakkaiden ja toimittajien kanssa ruoka- ja oheisjätteen määrän vähentämiseksi kaikissa Sodexon toimipisteissä.

Sodexo
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Antell

Antellilla hävikkiä hallitaan päivittäisillä vastuullisuusteoilla, joita ovat ennakointi, vähentäminen, optimointi, mahdollistaminen, hyödyntäminen ja jätteiden lajittelu ja kierrätys.

Antell
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Compass Group

Compass Groupissa on tavoitteena pienentää hävikkiä vuosittain 5 grammaa / myyty annos.

Compass Group
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Ravintolafoorumi

Ravintolafoorumi on vuodesta 2016 lähtien toiminut Luken luoma verkosto ravitsemispalveluiden toimijoille. Tavoitteena on osallistaa alan toimijoita mukaan toimiin ruokahävikin vähentämiseksi.

Ravintolafoorumi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Päivittäistavarakauppayhdistys ry
Päivittäistavarakauppa-yhdistys ry (PTY)

Päivittäistavarakauppayhdistys ry (PTY) edustaa Suomessa toimivia päivittäistavarakaupan ja foodservice -tukkukaupan yrityksiä. PTY tukee jäsenyrityksiään ruokahävikin vähentämistoimissa.

Päivittäistavarakauppa-yhdistys ry (PTY)
Ketjuvaihe
Kauppa
Vaasan yliopisto koordinoi
PAJATSO-hanke

PAJATSO-hankkeessa on tavoitteena rakentaa ruokahävikin alueellinen liiketoimintaekosysteemi. Päämääränä on, että erilaisia resursseja yhdistelemällä pystytään kehittämään, konseptoimaan ja demonstroimaan ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja.

PAJATSO-hanke
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Kuluttajaliitto koordinoi
Hävikkifoorumi

Hankkeessa on koottu ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin puolittamiseksi.

Hävikkifoorumi
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
THL koordinoi
Ruoka-askel

Hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka tukee lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentää ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös ruokahävikin vähentäminen.

Ruoka-askel
Ketjuvaihe
Kotitaloudet Ravitsemispalvelut
Maa- ja kotitalousnaiset koordinoi
Älä ruoki hukkaa

Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa ruokahävikistä, etsiä keinoja sen vähentämiseksi ja toteuttaa vaikuttamisprojekti ruokahävikin vähentämiseksi oppilaiden kotona.

Älä ruoki hukkaa
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
Motiva Oy
Saa syödä!

Saa Syödä! -sivusto tarjoaa vinkit kestäviin ruokavalintoihin ja ruokahävikin vähentämiseen, jotta voit nauttia ruoasta hyvällä omallatunnolla. Sivustoa ylläpitää Motiva yhteistyökumppaneineen.

Saa syödä!
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
S-ryhmä
S-ryhmän hävikkitoimenpiteet

S-ryhmän hävikkitoimenpiteet
Ketjuvaihe
Kauppa
K-ryhmä
K-ryhmän hävikkitoimenpiteet

K-ryhmän hävikkitoimenpiteet
Ketjuvaihe
Kauppa
Lidl
Lidl:n hävikkitoimenpiteet

Lidl:n hävikkitoimenpiteet
Ketjuvaihe
Kauppa
Apetit

Apetit on vähentänyt ruokahävikkiä mm. panostamalla tuotannonsuunnitteluun ja kehittämällä myynnin ennustamista. Yritys on myös ollut mukana Urban Food -hankkeessa, jossa on kehitetty keinoja elintarviketeollisuuden ylijäämäraaka-aineiden saamiseksi ruokapöytiin sekä tekemällä yhteistyötä Yhteinen pöytä -toiminnan kanssa.  

Apetit
Ketjuvaihe
Teollisuus
Arla

Arla pyrkii ruokahävikin vähentämiseen esimerkiksi suunnittelemalla tuotantomäärät tarkasti, seuraamalla hävikkiä monilla eri mittareilla sekä tarttumalla poikkeamiin.  

Arla
Ketjuvaihe
Teollisuus
Luke / CIRCWASTE
Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa

Satoennustetiedon hyödyntämisen pilotointi.

Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa
Ketjuvaihe
Alkutuotanto
Saarioinen

Saarioisilla yksi tuotannon päämittareista on hävikki. Missä vaiheessa ruokahävikkiä syntyy ja mitä hävikille tapahtuu?

Saarioinen
Ketjuvaihe
Teollisuus
Tampereen yliopisto
LOWINFOOD

Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Tarkastelussa on erityisesti hedelmä- ja vihannes-, leipomotuotteiden ja kalan arvoketjut. EU Horizon 2020 -rahoitusohjelmassa mukana olevassa hankkeessa on partnereita useista Euroopan maista.  

LOWINFOOD
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Luonnonvarakeskus
Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä.

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen ympäristökeskus koordinoi
CIRCWASTE

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on edistää myös ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

CIRCWASTE
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Rakasta joka murua

Rakasta joka murua -kampanjan tavoitteena on ollut kannustaa tekoihin ruokahävikin vähentämiseksi ja biojätteen lajittelun lisäämiseksi. Kampanja kesti vuoden 2021 loppuun. Kampanjan toteuttivat  ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto.  Mukana olivat myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Päivittäistavarakauppa ry, Elintarviketeollisuusliitto ry sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Rakasta joka murua
Ketjuvaihe
Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu koordinoi
Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä

Vuosina 2020–2021 toteutetun hankkeen tavoitteena on ollut lisätä maaseudun ruokapalveluyritysten osaamista ilmasto -ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Tuotettua materiaalia ovat mm. teemalliset työpajat sekä tehdyt pelialustat ruokahävikkiin, erityisruokavalioihin sekä kasvisruokaan liittyen. Tuotettu Hävikkikeittiökävely-sovellus auttaa keittiötoiminnan hävikin hallinnassa.

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK koordinoi
Wasteless Food Services in Finland

Hankkeessa selvitetään ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä, standardisoidaan malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistämiseksi erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa sekä tuotetaan uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista.

Wasteless Food Services in Finland
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Forum Virium Helsinki koordinoi
Mission Zero Foodprint

Mission Zero Foodprint -hanke kehittää pienten ja keskisuurten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille.

Mission Zero Foodprint
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Luonnonvarakeskus
Lukeloki

Lukeloki on ammattikeittiöille kehitetty digitaalinen sovellus hävikin mittaamiseen ja hallintaan.

Lukeloki
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
CGI
Hävikkimestari

Hävikkimestari on ammattikeittiölle kehitetty digitaalinen sovellus ruokahävikin hallintaan.  

Hävikkimestari
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Biovaaka Oy
Biovaaka

Biovaaka on ammattikeittiölle suunnattu digitaalinen palvelu ruokahävikin seurantaan ja hallintaan.    

Biovaaka
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hukka Al
Hukka

Ammattikeittiöille suunnattu ohjelmisto ruokahävikin mittaamiseen, analysointiin ja vähentämiseen.

Hukka
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Smart Kitchen
HävikkiValvoja

Ammattikeittiöille suunniteltu sovellus, jolla seurataan ruokahävikin kokonaismäärää, hävikin arvoa ja hiilijalanjälkeä.

HävikkiValvoja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Motiva koordinoi
Materiaalitehokkuuden sitoumus

Vapaaehtoinen toimintamalli, jonka tavoitteena on pienentää yritysten ympäristövaikutuksia. Elintarvikeala solminut Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuus-sitoumuksen vuosille 2019-2021 (ETL, PTY, SPY).  Seuraavasta kaudesta on sovittu vuosille 2022-2026. Yhtenä  tavoitteena myös ruokahävikin vähentäminen.

Materiaalitehokkuuden sitoumus
Ketjuvaihe
Kauppa Teollisuus
HSY koordinoi
CircularHoodFood

CircularHoodFood-hankkeessa edistetään hiilineutraalin kaupunkiympäristön syntymistä, kiertotalousratkaisuja, ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä sekä uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja uusien ratkaisujen syntymistä.  

CircularHoodFood
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä

Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä.  

Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hävikistä hyvikiksi – opas ravintola-alan toimijoille

Neuvoja ravintola-alan toimijoille ruokahävikin vähentämiseksi.  

Hävikistä hyvikiksi - opas ravintola-alan toimijoille
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hävikki hyödyksi -opas ravintoloille

Neuvoja ravintola-alan toimijoille, miten ylijäänyttä ruokaa voi myydä tai luovuttaa eteenpäin.

Hävikki hyödyksi -opas ravintoloille
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Tsänssi -kahvila

Helsingissä sijaitsevassa Tsänssi -kahvilassa kaikki ruoka tehdään kauppojen hävikkiruoasta.  

Tsänssi -kahvila
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Waste & Feast -ravintolat

Helsingin seurakuntayhtymän Waste & Feast -ravintolat tuottavat lounasaterioita hyödyntäen pääraaka-aineenaan kauppojen ylijäämäruokaa.

Waste & Feast -ravintolat
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Ravintola Nolla

Kestävän kehityksen periaatteet huomioiva ravintola Helsingissä, jossa ruokahävikin minimointi keskiöissä.  

Ravintola Nolla
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Happy Farmer -ravintola

Happy Farmer on uudenlainen ravintolakonsepti Helsingissä ja siinä hyödynnetään ruokahävikkiraaka-aineita.        

Happy Farmer -ravintola
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut