Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta

Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta
Tutkimus linkittyy vahvasti tiekartan eri keihäänkärkiin, ja tunnistetut ratkaisut voivat olla myös tutkimuslähtöisiä. Keskeistä tutkimuksen kehitykselle on, että Suomi profiloituu kansainvälisesti korkeatasoisena hävikkitutkimusmaana. Hävikkitutkimus pysyy jatkossakin korkeatasoisena, mikäli aloitetaan uusia tutkimus- ja kehityshankkeita sekä jatketaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ruokaketjun toimijoiden, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden välillä. Ruokahävikin määrää ja syitä on seurattava, jotta näemme, miten tiekartassa esitetyissä jatkettavissa, edelleen kehitettävissä ja uusissa hävikkiratkaisuissa on kokonaisuudessaan onnistuttu. Hävikin seuranta liittyy myös EU:n asettamaan elintarvikejätteen seurantavelvoitteeseen, jonka mukaan Suomen tulee raportoida neljän vuoden välein elintarvikejäte tarkasti ja vuosittainkin karkeasti. Seuranta edellyttää ruokahävikin seurantajärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa. Luke on laatinut ruokahävikin seurantajärjestelmälle raamit ja tarkemmat ketjuvaihekohtaiset toimenpiteet seurannan toteuttamiseksi. Jatkossa seurantaa tulee kehittää edelleen.
Tutkimus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Ammattikeittiöosaajat ry
Opas ruokapalveluiden hävikin hallintaan

Wasteless food services in Finland-hankkeessa on julkaistu opas ruokapalveluille ruokahävikin hallintaan ja vähentämiseen. Opas sisältää neljä teemaa; mittaaminen, kehittäminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Opas on suunnattu erityisesti ruokapalveluiden esihenkilöille, jotka voivat käyttää hyvien käytänteiden askelia ja lisäaineistoa hävikin hallinnan keinoihin perehtymiseen, perehdyttämiseen, nykytilan hahmottamiseen ja kehittämisen suunnitteluun. Opas on saatavilla vain Suomenkielisenä

Opas ruokapalveluiden hävikin hallintaan
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Food waste ecosystem

Food waste ecosystem -hanke (HEVi) luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen ja verkostomaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaansa syömäkelvottomasta hävikistä ja elintarvikejätteestä. Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja erityisesti ravitsemispalveluiden hävikin vähentämiseen ja kykyyn hyödyntää sitä tehokkaammin.  

Food waste ecosystem
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Vaasan yliopisto koordinoi
PAJATSO-hanke

PAJATSO-hankkeessa on tavoitteena rakentaa ruokahävikin alueellinen liiketoimintaekosysteemi. Päämääränä on, että erilaisia resursseja yhdistelemällä pystytään kehittämään, konseptoimaan ja demonstroimaan ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja.

PAJATSO-hanke
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
THL koordinoi
Ruoka-askel

Hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka tukee lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentää ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös ruokahävikin vähentäminen.

Ruoka-askel
Ketjuvaihe
Kotitaloudet Ravitsemispalvelut
Itä-Suomen yliopisto koordinoi
Kestävä ruokakasvatus ja ruokahävikki

Hankkeessa selvitetään kestävän ruokakasvatuksen vaikutuksia peruskoulun oppilaiden sekä oppilaiden vanhempien ja kotitalouksien ruokahävikkikäyttäytymiseen.

Kestävä ruokakasvatus ja ruokahävikki
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
Luke / CIRCWASTE
Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa

Satoennustetiedon hyödyntämisen pilotointi.

Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa
Ketjuvaihe
Alkutuotanto
Tampereen yliopisto
LOWINFOOD

Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Tarkastelussa on erityisesti hedelmä- ja vihannes-, leipomotuotteiden ja kalan arvoketjut. EU Horizon 2020 -rahoitusohjelmassa mukana olevassa hankkeessa on partnereita useista Euroopan maista.  

LOWINFOOD
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Luonnonvarakeskus
Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä.

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen ympäristökeskus koordinoi
CIRCWASTE

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on edistää myös ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

CIRCWASTE
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK koordinoi
Wasteless Food Services in Finland

Hankkeessa selvitetään ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä, standardisoidaan malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistämiseksi erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa sekä tuotetaan uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista.

Wasteless Food Services in Finland
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Forum Virium Helsinki koordinoi
Mission Zero Foodprint

Mission Zero Foodprint -hanke kehittää pienten ja keskisuurten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille.

Mission Zero Foodprint
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
HSY koordinoi
CircularHoodFood

CircularHoodFood-hankkeessa edistetään hiilineutraalin kaupunkiympäristön syntymistä, kiertotalousratkaisuja, ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä sekä uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja uusien ratkaisujen syntymistä.  

CircularHoodFood
Ketjuvaihe
Kotitaloudet