Vaikuttavat ohjauskeinot

Vaikuttavat ohjauskeinot
Vaikuttavat ohjauskeinot -keihäänkärjen avulla pyritään luomaan kannustimia ja pakotteita kohti uusia ratkaisuja, jotka eivät ole useinkaan markkinavetoisia. Elintarvikeketjun ulkopuolelta tulevaa painetta ja ohjausta tarvitaan ketjun omien aloitteiden lisäksi, jotta radikaalimmistakin ratkaisuista tulisi toimijoille kannattavia ja jotta ratkaisut ohjaavat ruokahävikin vähenemiseen merkittävästi. Tärkeä osa ohjausta on myös kansallinen ruokahävikkitiekartta.
Motiva koordinoi
Materiaalitehokkuuden sitoumus

Vapaaehtoinen toimintamalli, jonka tavoitteena on pienentää yritysten ympäristövaikutuksia. Elintarvikeala solminut Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuus-sitoumuksen vuosille 2019-2021 (ETL, PTY, SPY).  Seuraavasta kaudesta on sovittu vuosille 2022-2026. Yhtenä  tavoitteena myös ruokahävikin vähentäminen.

Materiaalitehokkuuden sitoumus
Ketjuvaihe
Kauppa Teollisuus
Jäteasetus 978/2021

Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021) on 34 §:ssä asetettu velvoite kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuudesta, mikä koskee useimpia elintarviketeollisuuden, ravitsemispalveluiden ja kaupan sektorin toimijoita.

Jäteasetus 978/2021
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Komission delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta ja seurannasta 2019/1597

Asetus velvoittaa kaikki jäsenmaat mittaamaan ja seuraamaan elintarvikejätteen määrää koko elintarvikeketjun osalta vuodesta 2020 alkaen. Luonnonvarakeskuksen velvoitteeksi on asetettu elintarvikejätetietojen keräys ja raportointi.

Komission delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta ja seurannasta 2019/1597
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus