Yhdessä enemmän

Yhdessä enemmän
Tärkeä osa tiekarttaa on toimijoiden välisen yhteistyön kannustaminen ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen tunnistaminen. On tärkeää, että ratkaisut eivät kohdistu ainoastaan yksittäisiin ruokaketjun vaiheisiin ja yksittäisten toimijoiden toimenpiteisiin, vaan ratkaisuissa etsitään entistä enemmän eri ketjunvaiheiden väliltä synergiaa. Jatkossa hävikkitiekartassa pyritään yhä systemaattisempaan ja rakenteelliseen muutokseen, kuluttajien tarpeet huomioon ottaen. Keskeinen osa yhdessä tekemistä on alan toimijoiden osallistaminen hävikkitiekarttaan. Tämä toteutetaan paitsi tuomalla esiin eri toimijoiden ratkaisuja hävikin vähentämiseksi, myös kannustamalla yhteistyöhön ja järjestelmällä työpajoja alan toimijoille ja asiantuntijoille.
Yhteinen pöytä

Yhteinen pöytä on vantaalainen ruoka-avun palvelu ja verkosto. Vantaalaisille on tarjolla ruoka-apua Yhteisen pöydän verkostoon kuuluvien toimijoiden jakamana. Ruoka-avun jakajia on noin 80 eri puolilla Vantaata järjestöissä, seurakunnissa ja kaupungin toimipisteissä.

Yhteinen pöytä
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Stadin safka

Stadin safka välittää kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittamaa ruokaa helsinkiläisille ruoka-aputoimijoille, jotka tarjoavat sitä ihmisille erilaisissa ruokailuissa ja ruokajaoissa. Stadin safka tukee ruoka-aputoimijoita ruoka-avun kehittämistyössä ja uusien toimintatapojen kehittämisessä. Lisäksi järjestö työllistää työttömiä helsinkiläisiä eri pituisiin työsuhteisiin ja tukee määräaikaisten työntekijöiden työllistymistä ja jatkopolkujen rakentumista.

Stadin safka
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen hävikkiterminaalit ja ruoka-apu

Ruoka-apu.fi palvelee ruoka-apua etsiviä ja järjestäviä tahoja. Sivulta löydät ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitsemallasi alueella. Suomessa on nykyään ainakin 8 ns. hävikkiterminaalia, jotka hyödyntävät kauppojen, tukkujen ja tehtaiden ruokahävikkiä ruoka-avun verkostoissaan: Vantaa, Helsinki, Järvenpää, Tampere, Vaasa, Oulu, Turku, Lahti.

Suomen hävikkiterminaalit ja ruoka-apu
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Kuluttajaliitto koordinoi
Hävikkifoorumi

Hankkeessa on koottu ruoka-alan toimijat, yritykset, järjestöt, paikalliset ruohonjuuritason toimijat sekä muut tahot tekemään yhteistyötä ja viestintää kotitalouksien ruokahävikin puolittamiseksi.

Hävikkifoorumi
Ketjuvaihe
Kotitaloudet
Luke / CIRCWASTE
Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa

Satoennustetiedon hyödyntämisen pilotointi.

Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa
Ketjuvaihe
Alkutuotanto
Tampereen yliopisto
LOWINFOOD

Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Tarkastelussa on erityisesti hedelmä- ja vihannes-, leipomotuotteiden ja kalan arvoketjut. EU Horizon 2020 -rahoitusohjelmassa mukana olevassa hankkeessa on partnereita useista Euroopan maista.  

LOWINFOOD
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Luonnonvarakeskus
Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä.

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen ympäristökeskus koordinoi
CIRCWASTE

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on edistää myös ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

CIRCWASTE
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Motiva koordinoi
Materiaalitehokkuuden sitoumus

Vapaaehtoinen toimintamalli, jonka tavoitteena on pienentää yritysten ympäristövaikutuksia. Elintarvikeala solminut Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuus-sitoumuksen vuosille 2019-2021 (ETL, PTY, SPY).  Seuraavasta kaudesta on sovittu vuosille 2022-2026. Yhtenä  tavoitteena myös ruokahävikin vähentäminen.

Materiaalitehokkuuden sitoumus
Ketjuvaihe
Kauppa Teollisuus