Alkutuotanto

Alkutuotannon hävikkiratkaisut ja hankkeet
Alkutuotannon osuus Suomen koko ruokahävikistä on 11-16 % (riippuen siitä, otetaanko mukaan laskelmiin peltoon jäävä hävikki). Määrällisesti tämä tarkoittaa 42-61 miljoonaa kiloa hävikkiä vuosittain. Merkittäviä syitä ruokahävikin syntyyn ovat luonnonolosuhteet, kasvitaudit ja -tuholaiset sekä eläintaudit, elintarvikkeiden laatuvaatimukset ja tuotantoa säätelevät lait ja säädökset, markkinakanavien tukkeutuminen ja etäisyys markkinoista sekä tuotannon kannattavuus. Alkutuotannon ruokahävikkiä voidaan vähentää esimerkiksi satoennustetietoja hyödyntämällä sekä luomalla uusia markkinakanavia ja tuotteita.
Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin – opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille

Oppaassa keskitytään lähi- ja pientuottajien ja kauppojen tilaustoimitusketjuihin, niiden haasteisiin sekä kehittämistarpeisiin ja esitetään neljä kokeilua mm. tilausten hallinnan merkityksestä tuotepuutteisiin ja hävikkiin.

Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin - opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Teollisuus
Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi
Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hankkeessa etsitään käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruoan saatavuuden parantamiseen keskittyen erityisesti lähiruokatuottaja-kauppa-kuluttaja -arvoketjun yhteistyöhön. Ratkaisuehdotuksissa tuodaan esille toimintamalleja, joilla lähiruokatuottajat osaisivat paremmin tuottaa kaupan ja kuluttajan tarvitsemia tuotteita/palveluja riittäviä määriä oikeaan aikaan. Yhteisesti sovituilla toimintatavoilla voidaan estää ruokahävikin syntymistä koko ruokaketjussa.

Hämäläinen lähiruokadialogi - lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle
Keihäänkärki
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa
Luke / CIRCWASTE
Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa

Satoennustetiedon hyödyntämisen pilotointi.

Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Alkutuotanto
Tampereen yliopisto
LOWINFOOD

Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Tarkastelussa on erityisesti hedelmä- ja vihannes-, leipomotuotteiden ja kalan arvoketjut. EU Horizon 2020 -rahoitusohjelmassa mukana olevassa hankkeessa on partnereita useista Euroopan maista.  

LOWINFOOD
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Luonnonvarakeskus
Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä.

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen ympäristökeskus koordinoi
CIRCWASTE

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on edistää myös ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

CIRCWASTE
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Hävikkiviikko

Vuosittain järjestettävän hävikkiviikon tarkoituksena on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä.

Hävikkiviikko
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Komission delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta ja seurannasta 2019/1597

Asetus velvoittaa kaikki jäsenmaat mittaamaan ja seuraamaan elintarvikejätteen määrää koko elintarvikeketjun osalta vuodesta 2020 alkaen. Luonnonvarakeskuksen velvoitteeksi on asetettu elintarvikejätetietojen keräys ja raportointi.

Komission delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta ja seurannasta 2019/1597
Keihäänkärki
Vaikuttavat ohjauskeinot
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Tieteelliset julkaisut & raportit