Ravitsemispalvelut

Ravitsemispalveluiden hävikkiratkaisut ja hankkeet
Ravitsemispalvelusektorin aiheuttaman ruokahävikin osuus on 16-17 % koko elintarvikeketjun ruokahävikistä. Määrällisesti ravintoloista aiheutuu noin 61 miljoona kiloa ruokahävikkiä vuosittain. Hävikkiä syntyy ravintoloiden keittiöissä, ruoan valmistuksen yhteydessä, tarjoilutähteenä etenkin linjastoruokailussa sekä ruokailijoiden lautastähteenä. Ruokahävikkiä on pystytty vähentämään mm. kehittämällä menekin ennakointia ja varastointia, rajoittamalla tarjoiltavien ruokien määrää, mittaamalla ruokahävikkiä, viestimällä asiakkaita, käyttämällä pienempiä lautaskokoja ja kouluttamalla henkilökuntaa. Tältä sivustolta löydät tietoja ravitsemispalvelusektorin ratkaisuista hävikin vähentämiseksi sekä hankkeita, joissa kehitetään keinoja hävikin vähentämiseksi ravintoloissa. Lisäksi esille on nostettu alan toimijoille tuotettuja ruokahävikin vähentämisen oppaita.
eSmiley Oy
FoodWaste

eSmiley FoodWaste on digitaalinen ratkaisu ruokahävikin vähentämiseen erilaisille ruoka-alan toimijoille. Järjestelmä räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja eSmileyn asiantuntijoiden ohjauksen avulla on mahdollisuus jatkuvasti kehittyä työssä ruokahävikin vähentämiseksi.

FoodWaste
Keihäänkärki
Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Yhteinen pöytä

Yhteinen pöytä on vantaalainen ruoka-avun palvelu ja verkosto. Vantaalaisille on tarjolla ruoka-apua Yhteisen pöydän verkostoon kuuluvien toimijoiden jakamana. Ruoka-avun jakajia on noin 80 eri puolilla Vantaata järjestöissä, seurakunnissa ja kaupungin toimipisteissä.

Yhteinen pöytä
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Operaatio ruokakassi

Operaatio ruokakassi on vuonna 2008 perustettu turkulainen pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö. Operaatio Ruokakassin tehtävänä on keskitetysti hankkia ja toimittaa ruokaa jaettavaksi yhdistyksen jäsenjärjestöjen kautta vähävaraisille ihmisille.

Operaatio ruokakassi
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Ruokapankki

Ruokapankki on Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien ruoka-avun keskus. Ruokapankissa kerätään ja käsitellään keskitetysti kaikki kaupan ja teollisuuden lahjoittamat hävikkituotteet. Ruokapankin verkostoon kuuluu noin 50 toimijaa, jotka jakavat ruoka-apua eri puolella Tamperetta.

Ruokapankki
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Stadin safka

Stadin safka välittää kauppojen ja elintarviketeollisuuden lahjoittamaa ruokaa helsinkiläisille ruoka-aputoimijoille, jotka tarjoavat sitä ihmisille erilaisissa ruokailuissa ja ruokajaoissa. Stadin safka tukee ruoka-aputoimijoita ruoka-avun kehittämistyössä ja uusien toimintatapojen kehittämisessä. Lisäksi järjestö työllistää työttömiä helsinkiläisiä eri pituisiin työsuhteisiin ja tukee määräaikaisten työntekijöiden työllistymistä ja jatkopolkujen rakentumista.

Stadin safka
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen hävikkiterminaalit ja ruoka-apu

Ruoka-apu.fi palvelee ruoka-apua etsiviä ja järjestäviä tahoja. Sivulta löydät ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitsemallasi alueella. Suomessa on nykyään ainakin 8 ns. hävikkiterminaalia, jotka hyödyntävät kauppojen, tukkujen ja tehtaiden ruokahävikkiä ruoka-avun verkostoissaan: Vantaa, Helsinki, Järvenpää, Tampere, Vaasa, Oulu, Turku, Lahti.

Suomen hävikkiterminaalit ja ruoka-apu
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Biotalouden Digi Pilotit BioDiPi / OAMK koordinoi
Ruokaylijäämän hyödyntämistä tehostava sovellus

Sovelluksen tavoitteena on antaa tietoa reaaliajassa kaupoissa noudettavissa olevista ylijäämistä niitä hyödyntäville tahoille sekä helpottaa ylijäämien keräilyä siten mahdollistaen taloudellisen hakureitin suunnittelun.

Ruokaylijäämän hyödyntämistä tehostava sovellus
Keihäänkärki
Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Unicafe

Unicafessa minimoidaan biojätteen määrää ravintoloissa kehittämällä uusia toimintatapoja yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi biojätevaakojen avulla mitataan päivittäin jokaisessa ravintolassa asiakkailta tulevaa lautashävikkiä ja viestitään hävikin päiväkohtaisista määristä viikoittain asiakkaille.

Unicafe
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Sodexo

Oli kyse sitten ruuan tilaamisesta, varastoinnista, valmistuksesta tai tarjoilusta, Sodexolla ponnistellaan yhdessä tiimien, asiakkaiden ja toimittajien kanssa ruoka- ja oheisjätteen määrän vähentämiseksi kaikissa Sodexon toimipisteissä.

Sodexo
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Antell

Antellilla hävikkiä hallitaan päivittäisillä vastuullisuusteoilla, joita ovat ennakointi, vähentäminen, optimointi, mahdollistaminen, hyödyntäminen ja jätteiden lajittelu ja kierrätys.

Antell
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Compass Group

Compass Groupissa on tavoitteena pienentää hävikkiä vuosittain 5 grammaa / myyty annos.

Compass Group
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Ravintolafoorumi

Ravintolafoorumi on vuodesta 2016 lähtien toiminut Luken luoma verkosto ravitsemispalveluiden toimijoille. Tavoitteena on osallistaa alan toimijoita mukaan toimiin ruokahävikin vähentämiseksi.

Ravintolafoorumi
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Vaasan yliopisto koordinoi
PAJATSO-hanke

PAJATSO-hankkeessa on tavoitteena rakentaa ruokahävikin alueellinen liiketoimintaekosysteemi. Päämääränä on, että erilaisia resursseja yhdistelemällä pystytään kehittämään, konseptoimaan ja demonstroimaan ruokahävikin vähentämiseen liittyviä uusia digitaalisia ratkaisuja.

PAJATSO-hanke
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
THL koordinoi
Ruoka-askel

Hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka tukee lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentää ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös ruokahävikin vähentäminen.

Ruoka-askel
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta
Ketjuvaihe
Kotitaloudet Ravitsemispalvelut
Tampereen yliopisto
LOWINFOOD

Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi. Tarkastelussa on erityisesti hedelmä- ja vihannes-, leipomotuotteiden ja kalan arvoketjut. EU Horizon 2020 -rahoitusohjelmassa mukana olevassa hankkeessa on partnereita useista Euroopan maista.  

LOWINFOOD
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Luonnonvarakeskus
Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä.

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Suomen ympäristökeskus koordinoi
CIRCWASTE

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on edistää myös ruokahävikkiä vähentäviä toimenpiteitä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

CIRCWASTE
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta, Yhdessä enemmän
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Rakasta joka murua

Rakasta joka murua -kampanjan tavoitteena on ollut kannustaa tekoihin ruokahävikin vähentämiseksi ja biojätteen lajittelun lisäämiseksi. Kampanja kesti vuoden 2021 loppuun. Kampanjan toteuttivat  ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto.  Mukana olivat myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Päivittäistavarakauppa ry, Elintarviketeollisuusliitto ry sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Rakasta joka murua
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Hävikkiviikko

Vuosittain järjestettävän hävikkiviikon tarkoituksena on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä.

Hävikkiviikko
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu koordinoi
Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä

Vuosina 2020–2021 toteutetun hankkeen tavoitteena on ollut lisätä maaseudun ruokapalveluyritysten osaamista ilmasto -ja ympäristöystävälliseen toimintaan. Tuotettua materiaalia ovat mm. teemalliset työpajat sekä tehdyt pelialustat ruokahävikkiin, erityisruokavalioihin sekä kasvisruokaan liittyen. Tuotettu Hävikkikeittiökävely-sovellus auttaa keittiötoiminnan hävikin hallinnassa.

Ruokahävikki kuriin Kaakkois-Suomen maaseudun ruokapalveluyrityksissä
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK koordinoi
Wasteless Food Services in Finland

Hankkeessa selvitetään ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä, standardisoidaan malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistämiseksi erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa sekä tuotetaan uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista.

Wasteless Food Services in Finland
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Forum Virium Helsinki koordinoi
Mission Zero Foodprint

Mission Zero Foodprint -hanke kehittää pienten ja keskisuurten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille.

Mission Zero Foodprint
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja, Tutkimuksen kehitys ja hävikin seuranta
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Luonnonvarakeskus
Lukeloki

Lukeloki on ammattikeittiöille kehitetty digitaalinen sovellus hävikin mittaamiseen ja hallintaan.

Lukeloki
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
CGI
Hävikkimestari

Hävikkimestari on ammattikeittiölle kehitetty digitaalinen sovellus ruokahävikin hallintaan.  

Hävikkimestari
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Biovaaka Oy
Biovaaka

Biovaaka on ammattikeittiölle suunnattu digitaalinen palvelu ruokahävikin seurantaan ja hallintaan.    

Biovaaka
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hukka Al
Hukka

Ammattikeittiöille suunnattu ohjelmisto ruokahävikin mittaamiseen, analysointiin ja vähentämiseen.

Hukka
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Smart Kitchen
HävikkiValvoja

Ammattikeittiöille suunniteltu sovellus, jolla seurataan ruokahävikin kokonaismäärää, hävikin arvoa ja hiilijalanjälkeä.

HävikkiValvoja
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi, Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
ResQ Club
ResQ Club

ResQ Club -mobiilisovellus tarjoaa mahdollisuuden ostaa edulliseen hintaan ravintoloista ylijäänyttä ruokaa.

ResQ Club
Keihäänkärki
Teknologiasta älyä, uusia tuotteita & liiketoimintamalleja
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä

Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä.  

Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hävikistä hyvikiksi – opas ravintola-alan toimijoille

Neuvoja ravintola-alan toimijoille ruokahävikin vähentämiseksi.  

Hävikistä hyvikiksi - opas ravintola-alan toimijoille
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Hävikki hyödyksi -opas ravintoloille

Neuvoja ravintola-alan toimijoille, miten ylijäänyttä ruokaa voi myydä tai luovuttaa eteenpäin.

Hävikki hyödyksi -opas ravintoloille
Keihäänkärki
Kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa, Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Tsänssi -kahvila

Helsingissä sijaitsevassa Tsänssi -kahvilassa kaikki ruoka tehdään kauppojen hävikkiruoasta.  

Tsänssi -kahvila
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Waste & Feast -ravintolat

Helsingin seurakuntayhtymän Waste & Feast -ravintolat tuottavat lounasaterioita hyödyntäen pääraaka-aineenaan kauppojen ylijäämäruokaa.

Waste & Feast -ravintolat
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Ravintola Nolla

Kestävän kehityksen periaatteet huomioiva ravintola Helsingissä, jossa ruokahävikin minimointi keskiöissä.  

Ravintola Nolla
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Happy Farmer -ravintola

Happy Farmer on uudenlainen ravintolakonsepti Helsingissä ja siinä hyödynnetään ruokahävikkiraaka-aineita.        

Happy Farmer -ravintola
Keihäänkärki
Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi
Ketjuvaihe
Ravitsemispalvelut
Jäteasetus 978/2021

Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021) on 34 §:ssä asetettu velvoite kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuudesta, mikä koskee useimpia elintarviketeollisuuden, ravitsemispalveluiden ja kaupan sektorin toimijoita.

Jäteasetus 978/2021
Keihäänkärki
Vaikuttavat ohjauskeinot
Ketjuvaihe
Kauppa Ravitsemispalvelut Teollisuus
Komission delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta ja seurannasta 2019/1597

Asetus velvoittaa kaikki jäsenmaat mittaamaan ja seuraamaan elintarvikejätteen määrää koko elintarvikeketjun osalta vuodesta 2020 alkaen. Luonnonvarakeskuksen velvoitteeksi on asetettu elintarvikejätetietojen keräys ja raportointi.

Komission delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta ja seurannasta 2019/1597
Keihäänkärki
Vaikuttavat ohjauskeinot
Ketjuvaihe
Alkutuotanto Kauppa Kotitaloudet Ravitsemispalvelut Teollisuus
Tieteelliset julkaisut & raportit