Teollisuus – tieteelliset julkaisut & raportit

Riipi, Inkeri; Hartikainen, Hanna; Silvennoinen, Kirsi; Joensuu, Katri; Vahvaselkä, Marjatta; Kuisma, Miia; Katajajuuri, Juha-Matti. 2021. Elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmän rakentaminen ja ruokahävikkitiekartta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 49/2021: 72 s.

Hartikainen, Hanna; Riipi, Inkeri; Katajajuuri, Juha-Matti; Silvennoinen, Kirsi. 2019. From Measurement to Management: Food Waste in the Finnish Food Chain. In: Food Waste Management. Solving the Wicked Problem / Närvänen E.Mesiranta N.Mattila M.Heikkinen A. (eds.). Palgrave Macmillan, Cham. 415-439.

Hartikainen, H., Kuisma, M., Pinolehto, M., Räikkönen, R. & Kahiluoto, H. 2014. Ruokahävikki alkutuotannossa ja elintarvikejalostuksessa : Foodspill 2 -hankeen loppuraportti. MTT Raportti 170. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Jokioinen. 62 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-577-6

Katajajuuri, Juha-Matti; Silvennoinen, Kirsi; Hartikainen, Hanna; Heikkilä, Lotta; Reinikainen, Anu. 2014. Food waste in the Finnish food chain. In: Towards eco-efficient agriculture and food systems : selected papers from the Life Cycle Assessment (LCA) Food Conference, 2012, in Saint Malo, France. Journal of Cleaner Production 73: 322-329.