Älä ruoki hukkaa

Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa ruokahävikistä, etsiä keinoja sen vähentämiseksi ja toteuttaa vaikuttamisprojekti ruokahävikin vähentämiseksi oppilaiden kotona.