Antell

Antellilla hävikkiä hallitaan päivittäisillä vastuullisuusteoilla, joita ovat ennakointi, vähentäminen, optimointi, mahdollistaminen, hyödyntäminen ja jätteiden lajittelu ja kierrätys.