Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hankkeessa etsitään käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruoan saatavuuden parantamiseen keskittyen erityisesti lähiruokatuottaja-kauppa-kuluttaja -arvoketjun yhteistyöhön. Ratkaisuehdotuksissa tuodaan esille toimintamalleja, joilla lähiruokatuottajat osaisivat paremmin tuottaa kaupan ja kuluttajan tarvitsemia tuotteita/palveluja riittäviä määriä oikeaan aikaan. Yhteisesti sovituilla toimintatavoilla voidaan estää ruokahävikin syntymistä koko ruokaketjussa.