Satoennustetiedon hyötykäyttö kasvisten arvoketjussa

Satoennustetiedon hyödyntämisen pilotointi.