Tavoitteet ja vaikuttavuus

Tavoitteet

Suomen kansallisen ruokahävikin vähentämisen tiekartan keihäänkärjet ovat syntyneet yhteistyössä alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat käyneet läpi lukuisia tieteellisiä artikkeleita, pitäneet työpajoja alan toimijoille, haastatelleet asiantuntijoita sekä työstäneet sisältöä lukuisissa tutkimusryhmän aivoriihissä. Sen pohjalta syntyivät kuusi keihäänkärkeä, jotka ohjaavat Suomea kohti ruokahävikin puolittamistavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Tälle sivustolle on koottu ja kootaan jatkossa Suomessa toteutettavia ruokahävikin vähentämisratkaisuja, meneillään olevia hankkeita sekä oppaita alan toimijoille ruokahävikin vähentämiseksi.

Vaikuttavuus

Jotta ruokahävikin vähentämiseen tähtäävistä toimista ja ratkaisuista voidaan tunnistaa hyödyllisimmät, on tarpeen pystyä arvioimaan ja vertaamaan vähennystoimien vaikuttavuutta. Siihen sopivat menetelmät puuttuvat kuitenkin vielä suurelta osin.

Tämän takia Lukessa kehitetään parhaillaan menetelmiä ja ohjeistusta hävikinvähennystoimien suunnitteluun ja seurantaan sekä vaikuttavuuden todentamiseen suomalaisessa ruokaketjussa. Keskiössä on vaikuttavuus- ja tehokkuusmittariston rakentaminen räätälöidysti eri ketjuvaiheiden sekä erityyppisten vähennystoimien ja interventiotutkimusten käyttöön. Työ toteutetaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vaikuttavuusarvioinnista tulee tälle sivustolle lisätietoja työn edistyessä.