Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Luonnonvarakeskus (Luke)
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki
029 532 6000
foodwasteinfo@luke.fi

Rekisterin nimi

Suomen Kansallinen Ruokahävikkitiekartta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sivuston ja palveluidemme tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen;
  • Käyttäjäkohtainen Sivuston personointi;
  • Sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi;
  • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen;
  • Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu toteuttamaan riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit sekä noudattamaan Rekisterinpitäjän ohjeita ja mahdollisia Rekisterinpitäjän ohjeiden päivityksiä.

Henkilötietojen käsittelijän on myös toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen Henkilötietojen Käsittelijän alaisuudessa toimiva luonnollinen henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, Käsittelee niitä ainoastaan Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Pääsy henkilötietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan rekisterinpitäjä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät rekisteritietoihin käsiksi. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja on tarvittaessa palautettavissa.

Mikä on eväste?
Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Kunnioitamme aina käyttäjien yksityisyyttä, emmekä koskaan tallenna evästeisiin käyttäjää yksilöivää tietoa. Käyttäjän tunnistaminen evästeiden perusteella ei ole mahdollista. Sivustolla käytettävät evästeet ja niiden estäminen.

Evästekäytäntö

Suomen kansallinen ruokahävikki -sivustolla käytetään vain palvelun toteuttamiseen ja asetuksiesi tallentamiseen liittyviä evästeitä. Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivut toimisivat oikein. Tämän vuoksi ne eivät edellytä käyttäjän suostumusta. Näitä evästeitä ovat:

  • Todentamisevästeet
  • Järjestelmän edellyttämä tekninen eväste tietoturvan takaamiseksi

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sivustolta ei luovuteta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin tai kolmansille osapuolille. Asiakastiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan ja enintään kolmen vuoden ajan suhteen päättymisestä. Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai meidän etumme niin vaatii.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa rekisterissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi. Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen kohdassa 1.

Evästeet, joita käytämme verkkosivustollamme

This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.

Palvelun käyttöehdot

Sivuston käyttö
Rekisterinpitäjä antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat rekisterinpitäjällä. Aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty.

Rekisterinpitäjällä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Rekisterinpitäjällä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuut
Rekisterinpitäjä ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Rekisterinpitäjä ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Rekisterinpitäjä ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.