HävikkiValvoja

Ammattikeittiöille suunniteltu sovellus, jolla seurataan ruokahävikin kokonaismäärää, hävikin arvoa ja hiilijalanjälkeä.