Unicafe

Unicafessa minimoidaan biojätteen määrää ravintoloissa kehittämällä uusia toimintatapoja yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi biojätevaakojen avulla mitataan päivittäin jokaisessa ravintolassa asiakkailta tulevaa lautashävikkiä ja viestitään hävikin päiväkohtaisista määristä viikoittain asiakkaille.